Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

resort
12:15
9584 6c0c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
resort
12:14
3384 4b84 390
Reposted fromcynamonn cynamonn viamefir mefir
resort
12:12
2089 3c24 390
Reposted fromvaseys vaseys viamefir mefir
resort
11:59
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
resort
11:59
Wystarczy, że się człowiek na moment odsłoni, pokaże choć odrobinę ludzkich uczuć, a już dostaje tą swoją wrażliwością po ryju, aż mu gwiazdki migoczą pod kopułą.
— Jens Henrik Jensen - "Mroczni ludzie"
resort
11:59

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viabigevilgrin00 bigevilgrin00
resort
11:28
1668 6629 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaiansha iansha
resort
11:18
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie
resort
11:18
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie
resort
11:00
2336 7941 390
Reposted fromcontigo contigo vialovvie lovvie
resort
11:00
3632 dbce 390
resort
10:59
2737 c111 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieprzygoda nieprzygoda

November 03 2019

resort
15:23
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą. 
— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
resort
15:19
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
resort
15:19
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
resort
15:15
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
resort
13:00
Reposted fromshakeme shakeme vialiliowadusza liliowadusza
resort
13:00
0216 f4b6 390
Reposted fromursa-major ursa-major vialiliowadusza liliowadusza
resort
13:00
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
resort
12:40
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl