Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

resort
18:26
resort
18:21
18:21
resort
18:21
6494 1ef0 390
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
resort
17:49
7055 f571 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viatoolong toolong
resort
17:49
6451 c41c 390
Reposted frompiksele piksele vialonelypassenger lonelypassenger

July 02 2015

resort
14:14
3962 9640 390
Reposted fromimyours imyours viamisiaczek95 misiaczek95
14:14
7847 82db 390
Reposted fromscreamscence screamscence viamisiaczek95 misiaczek95
resort
14:14
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'

June 29 2015

resort
20:50

June 28 2015

resort
13:41
Może właśnie dlatego to tak boli.
Bo nigdy tak naprawdę Ciebie
nie miałam, a na dodatek Cię straciłam.
Reposted fromaftermidnight aftermidnight
resort
13:41
Reposted fromoll oll viabjureczko bjureczko

June 17 2015

resort
21:31
21:31
resort
21:30
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaanorexianervosa anorexianervosa
resort
21:25

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica viaanorexianervosa anorexianervosa
resort
21:20
7369 459c 390

June 10 2015

resort
23:32
8456 dd2e 390
czas poplątał kroki,
jest łagodny i beztroski,

ma zielone kocie oczy

tak samo jak Ty
resort
23:31
Jeśli coś chrzanisz, próbujesz następny raz i tak w kółko. Masz całe życie na to, żeby ci się udało.
— „Dziewczyna z lilią”, reż. Michel Gondry
Reposted fromkyte kyte vialittlesensitivity littlesensitivity
resort
23:26
8074 e3cd 390
Reposted fromdusix dusix via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl