Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

resort
18:42
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
resort
18:42
6402 4113 390
Reposted fromeryawen eryawen viajointskurwysyn jointskurwysyn
resort
18:41
resort
18:41
resort
18:41
resort
18:41
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:41
1875 dcd7 390

maramarta:

anna nycz photo

18:41
1412 306d 390
resort
18:40
resort
18:40
resort
18:40
4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife
resort
18:39
4518 7d03 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadailylife dailylife
resort
18:39
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
resort
18:39
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
resort
18:39
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
resort
18:39
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
resort
18:39

October 17 2017

resort
09:23
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted byjointskurwysynNatalcynkaczoonewlifeloadingiga-xvlMerrry98silence89silence89sentymentalnalikekhisterycznanamehercarmenwalkthemoondobbymojanazawszethefirstdropprzytulmniemisseverythingoxygeniumkallisimabakatsonpsychozaoversensitiveKabaNewLifezapomnianesoulwaxSeventeenRedSkydelanilovegreenSilentForestnoellehumanemywonderlandguerrierathoughtfulnesswithoutendwszystkodupakwiatywewlosach-youaresonaiveodysseysalatonecropixieplugss

October 14 2017

resort
13:20
9129 7807 390
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 07 2017

resort
07:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl