Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

resort
07:48
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Różewicz
Reposted byebe ebe

February 13 2020

resort
10:15
1477 51e4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMsSuzanna MsSuzanna
resort
10:15
3059 7328 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaMsSuzanna MsSuzanna
resort
10:14
7337 bb0c 390
Reposted fromsoviolently soviolently viaMsSuzanna MsSuzanna
resort
10:14
9677 d08c 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaRudeGirl RudeGirl

February 12 2020

resort
09:42
1205 5732 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaciasto ciasto
resort
09:42
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja vianotoco notoco
resort
09:41
Szczęśliwy ten, któremu przypadnie korzystać z tej mojej nagromadzonej miłości.
— ja. dzisiaj. przelewa się w sercu.
Reposted fromhesiamela hesiamela viajustmine justmine
resort
09:40
8707 b3f7 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBabson Babson
resort
07:52
7286 0aff 390
Reposted fromsoftboi softboi viasambaanka sambaanka
resort
07:52
4237 c9b6 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapleple pleple
resort
07:52
resort
07:47
4916 11d3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony

February 10 2020

resort
18:43
0254 8fad 390
Michał Matejczuk - "Świeżo malowane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 09 2020

resort
19:50
6897 e6d0 390
Reposted fromsoftboi softboi vianothingwrong nothingwrong
resort
19:47
5744 18f5 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamartinif16 martinif16
resort
19:46
8457 d418 390
Reposted fromniente niente vianiskowo niskowo
resort
19:45
6766 4a08 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viazupson zupson
resort
19:42
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialuuuuucky luuuuucky
resort
19:42
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialuuuuucky luuuuucky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl