Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

resort
13:20

March 16 2020

resort
15:17
5877 c54b 390
Harley Quinn: Birds of Prey, C. Yan (2020)
Reposted frommovieguy movieguy
resort
15:17
5954 ce0a 390
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi

March 15 2020

resort
13:30
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
resort
13:27
0152 51c5 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla

March 04 2020

resort
16:32
9641 0100 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahrafn hrafn
resort
16:31
0210 9fc3 390
Reposted frommaybeyou maybeyou viahrafn hrafn
resort
16:31
5044 0eec 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahrafn hrafn
resort
16:31
5274 b8fd 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahrafn hrafn
resort
16:30
4417 d8d6 390
filthyratbag
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahrafn hrafn
resort
16:30
Reposted fromsixtus sixtus viahrafn hrafn
resort
16:30
0606 019b 390
Reposted fromsoftboi softboi viahrafn hrafn
resort
16:30
3439 ad87 390
Reposted fromFluffyou Fluffyou viahrafn hrafn

March 02 2020

resort
12:05
Reposted fromshakeme shakeme viaimpressive impressive
resort
12:04
5702 9ffb 390

March 01 2020

resort
14:11
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viatake-care take-care
14:07
4861 d1b0 390
Reposted frominadvertida inadvertida vialiliowadusza liliowadusza
resort
14:06
7031 e885 390
Reposted frompiehus piehus vialiliowadusza liliowadusza
resort
14:06
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta vialiliowadusza liliowadusza

February 25 2020

resort
12:38
Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość.
— Albert Schweitzer
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl